Over mij

Achter Idema Organisatiekracht schuilt Annalies Idema. Na opgegroeid te zijn op een akkerbouwbedrijf in de Wieringermeerpolder ben ik gaan studeren aan Wageningen University & Research. In een van mijn afstudeervakken onderzocht ik de bedrijfsstijlen van groentetelers door gebruik te maken van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Dit gebruik van feiten en cijfers aan de ene kant met daarnaast het voeren van gesprekken en het daarmee creëren van betekenissen aan de andere kant, leidde tot goede resultaten. Het is dan ook een combinatie die ik nu ook nog steeds graag in mijn huidige werk inzet.

Na mijn afstuderen heb ik een aantal jaren gewerkt in de landbouwsector waar ik als specialist ruimtelijke ontwikkeling en milieu mijn adviesvaardigheden goed heb kunnen ontwikkelen. In mijn daaropvolgende functie van gebiedsmakelaar bij de provincie Gelderland raakte ik betrokken bij complexe gebiedsprocessen. Een mooie leerschool in het eigen maken van goed stakeholdermanagement, participatie van diverse partijen en het zoeken naar creatieve oplossingen om het ogenschijnlijk onmogelijke toch mogelijk te maken.

Vervolgens ging ik werken bij de gemeente Enschede waar ik in de nasleep van de vuurwerkramp aan de slag ging als coördinator strategie. In deze rol ontdekte ik dat mijn kracht, naast het meedenken over de strategie, ook ligt in het vormgeven en implementeren van het veranderproces zelf. Als projectleider organisatieontwikkeling werd ik verantwoordelijk voor de cultuurontwikkeling van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Om mijn kennis en kunde op het gebied van veranderen te vergroten volgde ik een opleiding organisatie- en veranderkunde bij SIOO.

Sindsdien heb ik aan diverse organisatie ontwikkel- en verandertrajecten gewerkt binnen onderwijs-, zorg- en overheidsorganisaties. Door de ervaring die ik in deze jaren heb opgedaan, ben ik er van overtuigd geraakt dat duurzame verandering pas kan ontstaan als er aandacht is voor de harde én zachte kant. Dit door medewerkers te betrekken, eigenaarschap te geven en intrinsiek te motiveren om een bijdrage te leveren aan de verandering.