Werkwijze

Veranderopgave in beeld

Een verandertraject start ik met het scherp krijgen van de veranderopgave. Ik voer gesprekken met diverse stakeholders en kijk en luister op de werkvloer zelf. Dit doe ik om zicht te krijgen op vragen als: Wat is het doel van de verandering en is dat voor iedereen voldoende helder? Wat speelt er in deze organisatie? Wat houdt de verandering tegen en waar is de gewenste veranderrichting juist al zichtbaar?  Wie zijn er betrokken bij de verandering en wie zouden er bij betrokken moeten zijn? Waar is de laatste jaren veel aandacht en tijd naar uitgegaan? En wat is onderbelicht gebleven?

Aanpak

Op basis het verkregen beeld van de veranderopgave stel ik een aanpak op om met de verandering aan de slag te gaan. Ik geloof hierbij niet in een standaardaanpak, maar dat elke situatie uniek is en om zijn eigen maatwerkaanpak vraagt. Wel maak ik graag gebruik van een ontwikkelaanpak: gaandeweg het verandertraject voeg ik nieuwe activiteiten en interventies toe die logisch voortborduren op eerdere activiteiten en aansluiten bij wat er leeft bij de betrokken medewerkers. Dit zonder de uiteindelijke bedoeling van de verandering uit het oog te verliezen.

In mijn aanpak maak ik gebruik van een aantal leidende principes:

  • alles wat aandacht krijgt groeit (dus waar wil je je op richten en waarop niet);
  • een mens wil wel veranderen maar niet veranderd worden;
  • door het opdoen van nieuwe perspectieven kun je komen tot andere overtuigingen en daarmee ander gedrag;
  • in de interactie krijgt de verandering pas echt betekenis;
  • innovatie en vernieuwing ontstaan daar waar de verschillen zijn;
  • doe wat je zegt.

Uitvoering

Ik initieer en organiseer activiteiten en interventies, breng samenhang aan, verbind en zet van daaruit concrete vervolgstappen. Hierdoor ontstaat inzicht, betrokkenheid en verandering. Ook maak ik bij verandertrajecten gebruik van klankbordgroepen, medewerkersbijeenkomsten en verschillende communicatiemiddelen. Dit doe ik om aansluiting te houden bij dat wat leeft bij de betrokkenen én om er voor te zorgen dat medewerkers en leidinggevende zelf ook verantwoordelijk blijven voor de verandering.

Borging

Een verandering is pas echt geslaagd als de gestelde doelen blijvend, en dus duurzaam, worden gehaald. Door in elke fase van het verandertraject medewerkers en leidinggevende te betrekken bij de invulling en voortgang van het verandertraject ontstaat gedeeld eigenaarschap van de verandering. Daarnaast zorg ik ervoor dat de verandering ook onderdeel wordt van de bestaande bedrijfsprocessen waardoor de borging ook vanuit de ‘harde kant’ ondersteund wordt.