Referenties

Leo van der Ree

Directeur at Technology Base

In de periode dat ik samenwerkte met Annalies was ik directeur van Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, in de gemeente Enschede.

Annalies is voor mij een zeer prettige collega geweest; zij is een betrokken en kritische sparringpartner. Met elkaar hebben we de aanpak voor de organisatieontwikkeling ontwikkeld, waarbinnen cultuurverandering een belangrijk onderdeel was. Annalies was daarin een inspirerende kracht, met wie gesprekken vaak tot verdieping leiden. Haar visie op verandering en de aanpak daarvan zijn concreet en sluiten aan bij de mensen die het aan gaat. Dat zijn zowel de leidinggevenden als de medewerkers in een organisatie. Annalies spaart daarin directie en leidinggevenden niet; zij heeft een scherp beeld van wat er leeft in een organisatie en de rol daarin van het management. En zij geeft vanuit die positie feedback die helder is en kritisch is.

Bij Annalies past het woord “verbinding”. Zij staat zelf in verbinding met de mensen in haar omgeving en het is ook een sleutelwoord voor hoe zij kijkt naar het functioneren van de mensen in een organisatie. In verbinding zijn met elkaar is de basis voor een verandertraject bij betrokkenen en voor het bereiken van de beoogde resultaten. Annalies werkt met een concrete aanpak die er op is gericht veranderingen en resultaten tot stand te brengen. Zij is daarin creatief en vernieuwend.

Marijke Kamphuis

Directeur HRM Saxion Hogeschool

Annalies start als organisatieadviseur doordacht en analytisch. Zij maakt een plan, contracteert met de opdrachtgever, en heeft daarbij ook altijd oog voor de mensgerichte kant van veranderen. Werken volgens ’de bedoeling’ is altijd haar doel. Indrukwekkend vond ik haar resultaat bij de Academie Gezondheidszorg, waar zij niet alleen de structuurvragen (portefeuilleverdeling en overlegstructuren) heeft opgepakt, maar ook een ontwikkelagenda heeft opgesteld samen met het management en daarbij met name gewerkt heeft aan de ‘ontwikkelsleutels’, welke sleutels zijn er voor handen om verandering daadwerkelijk door te voeren en te borgen. Daarbij maakt ze niet alleen het advies, maar heeft ze het management ook ondersteund en gecoacht in de verandering. Ze is open en scherp in het formuleren van feedback en ook daardoor een prettige collega om mee te werken.

Wil Nelis

Adviseur Leren en Ontwikkelen Elver gehandicaptenzorg

Annalies heeft als teamcoach ( toen nog in opleiding) een team gecoacht bij Elver Gehandicaptenzorg. Het was prettig samenwerken met Annalies. Ze bereidt zich heel goed en gedegen voor, staat open voor feedback, stemt goed af op de vraag van het team en gaat flexibel om met wat zich op dat moment aandient. Ze neemt een open en luisterende houding aan en je ziet haar betrokkenheid bij het team. Ze is deskundig en kan verschillende werkvormen inzetten, kennis overbrengen en vaardigheden oefenen. Ze is duidelijk en gericht op dat wat het team nodig acht.

Sylvia The - McArthur

Opdrachtgever bij WUR

 

Annalies is een prettige, geïnteresseerde collega om mee samen te werken. Zij brengt een mooie mix van ‘hands on’ mentaliteit, ‘getting things done’middels een projectmatige aanpak maar zij is ook in staat meer op meta niveau mee te denken over HR thema’s. De HR thema’s die zij voor Wageningen University and Research Centre heeft gedaan liggen op het terrein van learning & development en Inclusion.